رک دیاگرام بیش از همه زمانی ارزشمند می شود که میخوایم تجهیزاتی رو برای استقرار درون رک خریداری کنیم و یا بالعکس زمانی که ...

برای یه سری تجهیزات و بر مبنای نیازسنجی آینده بخوایم یک رک رو خریداری کنیم. اینجاست که باید بدونیم رک در چه مقیاسی بخریم و یا تجهیزاتی که می خریم به لحاظ ابعاد و ارتفاع چه طور انتخاب کنیم تا برای قرار گرفتن درون رک مشکلی نداشته باشیم. علاوه بر این رک دیاگرام کمک میکنه تا اولویت بندی موثرتری در سازماندهی تجهیزات درون رک به لحاظ موقعیت استقرار اونها داشته باشیم.

اشتراک گذاری: