استفاده از کیوسک اطلاع رسانی جهت ارائه اطلاعات گردشگری شهرهای ایران، هتل ها، مراکز تفریحی ( کیوسک ارائه خدمات )
استفاده جهت دریافت قبض آژانس

ادامه مطلب...

 مشاهده انواع بخشنامه های مربوط مشتریان
 مشاهده انواع وام و شرایط تخصیص
 مشاهده انواع سپرده هاو سودهای بانکی

ادامه مطلب...