نصب تجهیزات درون رک بدون برنامه ریزی از پیش انجام شده می تونه مسائل و مشکلاتی رو ایجاد کند . شما ممکن است فضای کافی برای تجهیزات و کابل ها و پچ پنل ها نداشته باشید. بنابراین رک دیاگرام کمک خواهد کرد تا در بهینه ترین حالت تجهیزات را درون رک سازماندهی کنید.
در زیر چند نکته برای ایجاد رک دیاگرام ذکر می کنیم:

ادامه مطلب...

رک دیاگرام بیش از همه زمانی ارزشمند می شود که میخوایم تجهیزاتی رو برای استقرار درون رک خریداری کنیم و یا بالعکس زمانی که ...

ادامه مطلب...

دیاگرامی است که تجهیزاتی رو که در یک رک سازماندهی شدن به صورت 2 وجهی نمایش داده می شود . این دیاگرام برای این رسم می شود که ارتفاع تجهیزات و ارتفاع محل استقرار هر یک از تجهیزات درون رک و همچنین نمای پشت و جلوی هر یک در قالب رک نمایش داده شود .

 لازمه اجرای این روش وجود نمونه هایی از محصول است که مبنای کار تحقیقات قرار می گیرد. در این روش برای دستیابی به دانش فنی به برون فکنی اطلاعات فنی از طریق تجزیه محصول متوسل می شویم که اصطلاحاً کشف کردن (DEFAKTAGE) دانش فنی نامیده می شود....

ادامه مطلب...