برش فلزات

برش لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می‌شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می‌شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک خروجی قوی لیزر روی اجسامی که می‌خواهند بریده شوند انجام می‌شود.

ادامه مطلب

طراحی و مدل سازی ۳ بعدی

مدلسازی سه بعدی به معنای شبیه سازی یا بازسازی مدل به وسیله کامپیوتر و نرم افزار های طراحی براساس یک نسبت مشخص و شبیه به پروژه واقعی (از نظر شکلی، فنی و عملکردی) است. به زبانی ساده تر مدلسازی سه بعدی به معنای روشی برای تولید و ایجاد اشیا و مدل های سه بعدی می باشد.

ادامه مطلب

طراحی و ساخت رک های outdoor

طراحی و ساخت انواع رک های مناسب برای فضاهای بیرونی و متصل به دکل ها

مشاوره ، محاسبه و آنالیز

بارگذاری نیروها بصورت رایانه ای و تحلیل فرایندها توسط نرم افزار های تحلیلی و ارائه نفشه ای بهینه شده از قطعات و دستگاهها

طراحی ، مهندسی معکوس و کروکی برداری

طراحی و مهندسی معکوس دستگاههای صنعتی و تهیه نقشه های مکانیک و برق  دستگاهها

مدل سازی و طراحی ایده های صنعتی

مدل سازی و تهیه طرح های اولیه از ایده های صنعتی و دانش بنیان