استفاده از کیوسک اطلاع رسانی جهت ارائه اطلاعات گردشگری شهرهای ایران، هتل ها، مراکز تفریحی ( کیوسک ارائه خدمات )
استفاده جهت دریافت قبض آژانس

ادامه مطلب...

 مشاهده انواع بخشنامه های مربوط مشتریان
 مشاهده انواع وام و شرایط تخصیص
 مشاهده انواع سپرده هاو سودهای بانکی

ادامه مطلب...

نمایش مشخصات فنی انواع خودرو تولید شده توسط کارخانه
نمایش تصاویر مربوط به خودروها

ادامه مطلب...

 امکان جستجوی ملک توسط مشتری
 امکان ثبت مشخصات ملک درخواستی برای تماس های آینده
 امکان ثبت مشخصات ملک مشتری توسط خودشان جهت فروش و یا اجاره

امکان استفاده برای معرفی مصور و کامل هتل ، اتاقها ، و امکانات رفاهی آن
معرفی کلیه مکانهای گردشگری استان مربوطه
اطلاعات کاملی در رابطه بانیاز های مسافر در آن استان از جمله بیمارستانها ، آژانس های مسافر بری ، گردشگاه ها ، نقشه شهر

ادامه مطلب...

امکان معرفی انواع بخشنامه ها ، آیین نامه ها و ضوابط اداری
امکان استفاده بعنوان فوتوکیوسک جهت گرفتن عکس از ارباب رجوع
امکان معرفی طبقات ، اتاق ها ، مسئولین ، شرح وظایف پرسنل و گردش کارها

ادامه مطلب...

استفاده بعنوان راهنمای طبقات ، معرفی بخشهای مختلف، معرفی پزشکان ، تخصص ایشان ، نقشه بیمارستان
امکان استفاده بعنوان تله کیوسک جهت تماس با بخش ها و بیماران پس از دریافت اطلاعات تماس از کیوسک
دریافت جواب آزمایش

ادامه مطلب...

استفاده از کیوسک‌های اطلاع رسانی به عنوان تریبون استاد در کلاسهای دانشگاه
استفاده به عنوان تریبون و اتصال آن به ویدئو پرژوکتور در آمفی تئاتر ها جهت ارائه سمینار و کنفرانسها
استفاده به عنوان وب کیوسک یا اینترنت کیوسک جهت استفاده از اینترنت در محیط دانشگاه
استفاده در کتابخانه دانشگاه جهت جستجوی کتب و رزرو کتب

ادامه مطلب...