امکان استفاده برای معرفی مصور و کامل هتل ، اتاقها ، و امکانات رفاهی آن
معرفی کلیه مکانهای گردشگری استان مربوطه
اطلاعات کاملی در رابطه بانیاز های مسافر در آن استان از جمله بیمارستانها ، آژانس های مسافر بری ، گردشگاه ها ، نقشه شهر

ادامه مطلب...

امکان معرفی انواع بخشنامه ها ، آیین نامه ها و ضوابط اداری
امکان استفاده بعنوان فوتوکیوسک جهت گرفتن عکس از ارباب رجوع
امکان معرفی طبقات ، اتاق ها ، مسئولین ، شرح وظایف پرسنل و گردش کارها

ادامه مطلب...

استفاده بعنوان راهنمای طبقات ، معرفی بخشهای مختلف، معرفی پزشکان ، تخصص ایشان ، نقشه بیمارستان
امکان استفاده بعنوان تله کیوسک جهت تماس با بخش ها و بیماران پس از دریافت اطلاعات تماس از کیوسک
دریافت جواب آزمایش

ادامه مطلب...

استفاده از کیوسک‌های اطلاع رسانی به عنوان تریبون استاد در کلاسهای دانشگاه
استفاده به عنوان تریبون و اتصال آن به ویدئو پرژوکتور در آمفی تئاتر ها جهت ارائه سمینار و کنفرانسها
استفاده به عنوان وب کیوسک یا اینترنت کیوسک جهت استفاده از اینترنت در محیط دانشگاه
استفاده در کتابخانه دانشگاه جهت جستجوی کتب و رزرو کتب

ادامه مطلب...

سرعت بخشیدن به فعالیت ها و عملکردها
کاهش خطای عوامل انسانی در فرایندهای تعریف شده
ارائه سریع و بی واسطه خدمات به مراجعین و کاربران
کاهش هزینه ها  و کاهش سفرهای غیر ضروری
ساده سازی بهره مندی از تکنولوژی