یک دیسپنسر دستگاهی است که سوخت مایع یا گازی (مانند بنزین و گاز طبیعی) شکل را توزیع و تحویل میدهد، و همزمان با آن حجم و قیمت سوخت تحویلی را نیز اندازگیری میکند در بین عموم بعضا دیسپنسرهای سوخت را با نام پمپ یا تلمبه میشناسند. هرچند در مواردی که این دستگاه ها وظیفه مکش سوخت را داشته باشند واحد پمپ در داخل دیسپنسر قرار میگیرد و این نام ها با عملکرد دستگاه هماهنگی دارد، ولی با توجه به عمومیت یافتن استفاده از پمپ های شناور در جایگاه های جدید واحد پمپاژ بر روی مخازن و خارج از دیسپنسرها قرار گرفته اند، و دیسپنسرها تنها دارای مکانیزم های اندازگیری حجم مایعات بصورت الکترونیکی و یا مکانیکی میباشند.

براساس نوع سوخت مصرفی دیسپنسرها به دو بخش دیسپنسر گاز و دیسپنسر بنزین(پمپ بنزین) تقسیم بندی می‌شوند.

اشتراک گذاری: