استفاده بعنوان راهنمای طبقات ، معرفی بخشهای مختلف، معرفی پزشکان ، تخصص ایشان ، نقشه بیمارستان
امکان استفاده بعنوان تله کیوسک جهت تماس با بخش ها و بیماران پس از دریافت اطلاعات تماس از کیوسک
دریافت جواب آزمایش

اعلام حضورو یا عدم حضور پزشک در مرکز
اعلام نتیجه لحظه به لحظه عمل جراحی
انجام پذیرش بیمارو ثبت مشخصات توسط همراه بیمار
ارائه توضیحات تخصصی و عمومی در رابطه بیماریهای رایج
ارائه کلیه بخشنامه ها و قوانین مربوط به بیمارستان ، بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی
امکان ارائه صورتحساب برای ترخیص بیمار
نمایش لحظه به لحظه اتاق عمل به همراهان بیمار
امکان نظر سنجی در رابطه با نحوه عملکرد پرسنل و پزشکان
امکان اعلام نظرات ، پیشنهادات و انتقادات و شکایات بصورت بدون واسطه به مدیران بالا مرتبه
امکان مشاهده کارکرد پرسنل ، اضافه کار ، کسر کار و مرخصی باقی مانده

اشتراک گذاری: