امکان معرفی انواع بخشنامه ها ، آیین نامه ها و ضوابط اداری
امکان استفاده بعنوان فوتوکیوسک جهت گرفتن عکس از ارباب رجوع
امکان معرفی طبقات ، اتاق ها ، مسئولین ، شرح وظایف پرسنل و گردش کارها

امکان استفاده در دبیرخانه جهت پی گیری نامه ها
امکان استفاده جهت نظر سنجی و اعلام پیشنهادات و انتقادات و شکایات (طرح تکریم)
امکان مشاهده کارکرد و اضافه کار و کسر کار پرسنل
استفاده بعنوان وب کیوسک جهت جستجو در اینترنت
معرفی ترمینال های ورودی و خروجی فرودگاه و معرفی خطوط هوایی مختلف و مکان یابی آنها
امکان مشاهده اطلاعات پرواز
امکان چک کردن موجودی بلیط و تهیه آن و پرداخت از طریق کارت عضو شتاب
استفاده جهت تبلیغات

اشتراک گذاری: